Snelcursus Reanimatie + AED bij Kinderen

Snelcursus Reanimatie + AED bij Kinderen

In het kader van de burgerhulpverlening en snelle assistentie bij levensbedreigend letsel gaan we hierbij enerzijds uit van het kunnen bevestigen van een AED en het correct kunnen uitvoeren van het kinderreanimatieprotocol en anderzijds het veilig kunnen stoppen van een catastrofale bloeding inclusief de alarmering van de professionals.

Theorie en praktijk gaan hierbij hand in hand en na succesvolle afronding kunt u worden aangemeld bij hartslag.nu ten behoeven van de burgerhulpverlening ‘heart safe’ regio.

Cursusduur : 4 uur