Reanimatie + AED cursus, 4 uur

In het kader van de burgerhulpverlening en snelle assistentie bij levensbedreigend letsel gaan we hierbij enerzijds uit van het kunnen bevestigen van een AED en het correct kunnen uitvoeren van het reanimatieprotocol volwassenen en anderzijds het veilig kunnen stoppen van een catastrofale bloeding inclusief de alarmering van de professionals.

Theorie en praktijk gaan hierbij hand-in-hand en na succesvolle afronding kunt u worden aangemeld bij hartslagnu. nl ten behoeven van de burgerhulpverlening ‘heart safe’ regio.

Leerdoelen en onderwerpen

Je leert tijdens deze cursus 'kort maar krachtig' (dus ideaal voor een burgerhulpverlener in combinatie met de aanmelding bij 'Hartslag.Nu') om een slachtoffer veilig te benaderen en in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten te alarmeren en EHBO te verlenen zoals bij :

Omdat er na de eerste 6 minuten bij deze circulatieproblematiek al onomkeerbare hersenbeschadiging gaat optreden is het uitermate zinvol dat je er dus razendsnel bij bent en de juiste stappen onderneemt. En helaas is het daarbij ook een feit dat zelfs tijdens de reanimatie de zuurstofvoorziening naar de hersenen per minuut afneemt en daarmee dus ook de kwaliteit van leven.

Laat je daarbij niet afschrikken door onzinverhalen van journalistiek Nederland dat "de reanimate is mislukt en de patiënt is overleden" of dat bij een "hartstilstand de AED nog helpt en het hart weer aan de gang brengt" of zelfs "dat reanimatie levens red" . Want de realiteit is: dat de aangesloten AED dat niet functionele hartritme door die schok juist stil zet en jij het geweldig hebt gedaan waar anderen mogelijk staan te kijken of te 'filmen'. En .... dat de uitkomst van de reanimatie in 9 van de 10 gevallen niet het gewenste resultaat heeft (= de patiënt wordt niet teruggehaald en blijft dood). Maar dat is natuurlijk heel wat anders dan te stellen dat "de reanimatie is mislukt"! Dus ... meld je na de succesvolle cursus afronding zo gewenst aan bij hartslag.nu. Want geheel naar Oud Hollands gezegde: de eerste klap is een daalder waard !