Boek Allround Eerste Hulpverlener

Met behulp van dit leuke en zeer praktische cursusboek kan iedereen die dat wil, afhankelijk van zijn/haar individuele noodzaak of behoefte, via de specifieke MFFA® Europe methode worden opgeleid voor één of meerdere van de onderstaande EHBO cursussen.

Bevat alle beschikbare EHBO Allround cursus modulen

Daar het cursusboek alle beschikbare modulen bevat, is er geen noodzaak voor het bijkopen van separate onderwerpen, zodat er ook nooit bijkomende kosten zijn op dit terrein. En je kunt dus tevens zelf kiezen welke modules je wilt volgen. Relevant geachte richtlijnwijzigingen op basis van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en medische en/of onderwijskundige congressen, worden jaarlijks verwerkt en in onze cursusboeken aangepast aan die nieuwe inzichten.

Samenwerken in 3-tallen met wisselende rollen

De noodzakelijke theorie is bij ons altijd gekoppeld aan de praktische vaardigheid en ons unieke systeem van samenwerken in 3-tallen in de wisselende rollen van coach, hulpverlener en patiënt met....dit leerzame methode werkboek als referentiebron. Volg daarom deze praktische cursus over de onderwerpen die jij wilt beheersen.

Certificering

Na de succesvolle deelname aan- en afronding van de te onderscheiden onderdelen (BLS/SEH/EHBO/….) wordt je gecertificeerd voor de betreffende cursus. Heb je het gehele cursusboek doorlopen, beoefend en sucesvol afgerond, dan wordt je natuurlijk gecertificeerd tot Eerste Hulpverlener Allround (= Evenementenhulpverlener Cat.1.)

Inhoud MFFA® Boek Allround Eerste Hulpverlener

Het is alleen mogelijk om als geregistreerd MFFA ® Europe Instructeur/Trainingscentrum dit boek aan te schaffen.