Boek EHBSO: Sport Eerste Hulpverlener

Heb je het Certificaat MFFA® Europe Eerste Hulpverlener Allround al behaald en ben je op zoek naar een leuke specialisatie op het terrein van de Eerste Hulpverlening, omdat je het interessant vindt of omdat je werkgever daarom vraagt? Dan kun je uitstekend terecht bij onze MFFA® Europe Instructeurs en MFFA® Europe Trainingscentra die de bevoegdheid en faciliteiten hebben om dit te mogen aanbieden.

Aanvulling op je EHBO vaardigheden

Vanzelfsprekend wordt in dit cursusboek voortgeborduurd op de reeds aanwezige bekwaamheid en gaan we dus niet zinloos herhalen wat al eerder is aangeleerd. Je gaat bij ons dan nu ook beslist geen snelverband aanleggen op een arm of been bij iemand in een sporttenue, want daarmee verandert alleen de context, maar niet de vaardigheid.

Onze specifieke werkwijze blijft uiteraard hetzelfde, maar nu in heel andere praktijksituaties en scenario's dan in het vorige cursusboek. De theorie over trainingsleer, blessurepreventie, vervoersgrepen, waterredding en zuurstof, staan uiteraard weer geheel ten dienste van de praktische vaardigheid.

Volg daarom deze cursus met ons cursusboek Sport-Medic en zo gewenst aanvullend daarop de Event-Medic.

Certificering

Na succesvolle deelname aan- en afronding van deze complete cursus(sen) kun je dan gecertificeerd worden als Evenementenzorghulpverlener Cat.2. Dat vergroot je bekwaamheid en inzetbaarheid en vormt daarmee een belangrijk sollicitatiecriterium voor m.n. de Evenementen hulpverlening inzet omdat er een schrijnend te kort is aan gespecialiseerde EHBO'ers op basis van de Veldnorm Evenementenhulpverlener criteria.

KD1206 First Aid Medic (Sport) Events

Binnen het MBO is het sinds 29/01/2021 mogelijk om als student dit (klein) Keuzedeel te kiezen en te volgen. Het Sport-Medic cursusboek is daar geheel op toegerust en in samenspraak met het MBO en Beroepsspecialisten uit de praktijk voor ontwikkelt. Na afronding van dit aanbod kan de student na succesvolle afronding via de geheel onafhankelijke externe examinering, in het bezit komen van een branche- en markt specifiek certificaat, wat een fraaie extra startkwalificatie is op het eigen CV.

Deel-cursus EHBSO / EHBWSO of alles in z'n geheel

De beschikbare modules zijn separaat maar uiteraard ook als geheel te volgen. Ben je Buitensport Gids en/of Instructeur die commercieel ook buiten Nederland werkt, dan verwijzen we je met genoegen nadien nog door naar onze specialistische opleiding voor de EHV bij Buitensport Ongevallen (EHBBSO). Omdat de Ambulance daar zeker niet binnen 15 minuten ter plekke is en er in het kader van de Europese regelgeving en aansprakelijkheid/zorgplicht, aanvullende eisen op dit terrein zijn gesteld. De inhoud van het ' MFFA® Europe Eerste Hulpverlener Sport-Medic' cursusboek is aanbevolen voor:

  • EHV bij sportblessures & sportongevallen
  • EHV en gewondentransport bij watersportongevallen
  • EHV met behulp van zuurstof
  • EHV voor toezichthouders/zwembad personeel
  • EHV voor lifeguards
  • EHV voor sportmasseurs
  • EHV voor trainers en coaches
  • EHV voor docenten L.O