Boek EHBO bij Extreme Incidenten

Heb je het Certificaat MFFA® Europe Eerste Hulpverlener Allround al behaald en ben je op zoek naar een leuke specialisatie op het terrein van de Eerste Hulpverlening, omdat je het interessant vindt of omdat je werkgever daarom vraagt, dan kun je uitstekend terecht bij onze MFFA® Europe Instructeurs en MFFA® Europe Trainingscentra die de bevoegdheid en faciliteiten hebben om dit te mogen aanbieden.

EHBO bij extreme incidenten

Binnen deze cursus leer je om te gaan met extreme incidenten. Omdat laag, midden of hoog energetisch letsel ten gevolge van terrorisme, ernstig verkeersincident, bergsportongeval of natuurgeweld in wezen geen verschillende verzorging behoeft, voldoet dit uitgebreide cursusboek uitstekend om hierbij effectief op te kunnen treden. Oriëntatie, communicatie, crowd management, spalken en gewondentransport zijn praktische en relevante modules.
In dit cursusboek wordt voortgeborduurd op de reeds aanwezige bekwaamheid die je al hebt, zodat we dus niet zinloos gaan herhalen wat al eerder is aangeleerd. Belangrijk detail hierbij is dat de professionele hulpverleningsorganisaties door het overbelaste netwerk vaak niet via 1-2-3 beschikbaar zijn en je het dus geheel zelfstandig moet oplossen met de middelen die je op dat moment hebt. En dat beperkt zich uiteraard niet alleen tot 'stop the bleeding'.

Eerste Hulp bij terroristische aanval?

Vanaf de jaren '70 werken wij in onze cursusopbouw al met de uitgangspunten van de PHTLS ®. Daar borduren wij op voort middels het hedendaagse X-ABCDE protocol. De kans op een terroristische aanslag in Nederland is statistisch gezien uitermate klein, maar ....als het zich dan toch voor doet, wil je als Eerste Hulpverlener natuurlijk wel zinvol werk kunnen verrichten zo lang de professionals door die omstandigheden nog niet aanwezig kunnen / mogen zijn op de betreffende locatie. Deze noodzaak speelt natuurlijk ook op bij steek-/schietincidenten, een ernstig verkeersincident of buitensportletsel buiten Nederland.

Oplossing voor jou als Evenementen EHBO'er, Gids of Buitensport Instructeur

Met de uitbreiding van jouw praktische kennis en vaardigheid via de specifieke modules uit dit cursusboek ben je daarmee uitstekend in staat om als EHBO-er, Security personeel, Gids of Buitensport Instructeur de gewenste en nuttige 'extra handjes aan het bed' te vormen in afwachting van de gealarmeerde maar mogelijk (sterk) vertraagde professionele hulpverleners.

Certificering

Hiermee wordt je als Buitensport Instructeur uiteraard sowieso gecertificeerd tot Outdoor First Aid Provider / Buitensport EHBOér. De skills die je hierbij aanleert leveren je na succesvolle afronding zo gewenst ook het certificaat van Evenementenhulpverlener Cat. 2 op en .... met enige aanvullende scholing en het bijbehorende onafhankelijke examen het combinatie certificaat Evenementenhulpverlener Cat.3

Inhoud cursusboek: Eerste Hulpverlener bij Incidenten

  • Communicatie, terminologie, crowd management
  • Basale Oriëntatie, Bivak & Survival technieken
  • EHV bij traumata conform PHTLS (X-ABCDE) protocol
  • EHV en gewonden transport bij buitensport ehbo (b.w.f.a.)
  • EHV voor buitensport gidsen en begeleiders
  • EHV voor buitensport instructeurs
  • EHV voor evenementen eerste hulpverleners
  • EHV voor assistentie spoedzorg Evenementenzorgverleners
  • EHV voor security personeel en beveiligers
  • EHV voor personeelsleden van het Openbaar Vervoer