EHBO NOGEPA module

De MFFA ® Europe NOGEPA EHBO cursus stelt ieder personeelslid aan boord van bijvoorbeeld een olieplatform, gasplatform of petrochemie platform in staat om veilig en verantwoord te kunnen voldoen aan het EHBO gedeelte van het SZW profiel van de BedrijfsHulpVerlener (BHV-er) en overeenkomstige eisen vanuit NoGePa en Opito.

Veiligheidseisen

NOGEPA staat voor Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie. NOGEPA is een internationale organisatie, opgericht in 1974, die strenge veiligheidseisen stelt aan het opleidingsniveau van de daarbij werkzame personeelsleden.

OPITO

OPITO, afkorting voor Offshore Petroleum Industry Training Organization, is in 1977 opgericht om de veiligheid in de gas en olie industrie te waarborgen;
De SZW houdt toezicht op onder andere gezonde en veilige werkomstandigheden, als ook naleving van de wet.

NOGEPA EHBO lesstof

Qua lesstof en praktijk is dat meer dan de BLS/Reanimatie cursus maar minder dan de uitgebreide EHBO cursus.

  • Speciaal voor deze NOGEPA doelgroep uitgebreid met het onderdeel EHV bij Harnas Suspension Trauma (HST)/ Harness Hang Syndrom (HHS).
  • Alle relevante en noodzakelijke onderwerpen komen aan bod in interessante praktijk scenario's.
  • De noodzakelijke theorie staat altijd ten dienste van de praktische hulpverlening.
  • Dit alles wordt aangeboden in onze reeds decennia herkenbare en specifieke didactiek van het 5 -stappen plan!
  • Na succesvolle deelname uiteraard afgerond met het erkende en branchespecifieke certificaat
  • Het cursusboek is leidraad bij het samenwerken in 3-tallen met de wisselende rollen van coach, hulpverlener en patiënt.

Cursusduur

Deze NOGEPA EHBO cursus module beslaat 2 dagdelen.