Telefonische reanimatie ondersteuning via 1-1-2

Ondanks de beperkte hoeveelheid goed getrainde EHBO landgenoten, weet eenieder dat in geval van nood, direct 1-1-2 gebeld moet worden. Indien het puur om de reanimatie en het gebruik van een AED gaat is in de praktijk gebleken dat dit ook via telefonische ondersteuning vanuit 1-1-2 is te doen.

Recent onderzoek naar het rendement van telefonische ondersteuning bij reanimatie en aed gebruik onthult echter het belang van BLSD-training van de betreffende beller, om telefonische hulp met reanimatie bij hart gerelateerde noodgevallen te optimaliseren!

Het is aangetoond dat vroege door toeschouwers geïnitieerde cardiopulmonale reanimatie (CPR) de overlevingskansen verdubbelt met gunstige neurologische uitkomsten bij een hartgerelateerd circulatieprobleem.

Recente richtlijnen bevelen daarom aan dat 1-1-2 operators ongetrainde toeschouwers te instrueren om zodoende telefonische ondersteunde CPR (T-CPR) uit te voeren.

Het doel van de studie, gepubliceerd in het internationale tijdschrift Resuscitation, was om de impact van BLSD-training op de kwaliteit van T-CPR te evalueren.

De studie, ontworpen en uitgevoerd door Dr. Fausto D'Agostino, een reanimatie-anesthesioloog aan de Policlinico “Campus Bio-Medico” in Rome, betrok 20 vrijwilligers /medische studenten (ca.22 jaar oud) zonder voorafgaande training in reanimatie manoeuvres, die deelnamen aan een BLSD-cursus in Rome, in oktober 2023.

Voorafgaand aan de cursus werd een scenario met een circulatie probleem (“hartstilstand”) gesimuleerd met een oefenpop.

Studenten werd (een voor een) gevraagd om borstcompressies en defibrillatie uit te voeren met een automatische externe defibrillator, waarbij ze de instructies volgden voor deze manoeuvres die werden gegeven via een handsfree smartphone, geactiveerd door één van de BLSD-instructeurs in een andere kamer. Een andere BLSD-instructeur, aanwezig in de kamer met de leerling, evalueerde (zonder tussenbeide te komen) de juistheid en timing van de uitgevoerde T-CPR-manoeuvres.

Hetzelfde scenario werd vervolgens opnieuw gesimuleerd maar dan NA een BLSD-training. Uitsluitend op basis van telefonische instructies plaatsten de leerlingen in respectievelijk 80% en 60% van de gevallen hun handen correct bij het uitvoeren van borstcompressies en plaatsten zij defibrillatorelektroden op de borst.

De borstcompressie -diepte en -frequentie waren echter slechts in respectievelijk slechts 20% en 30% van de gevallen nauwkeurig.

NA de BLSD cursus (bij ons SEH genoemd):
1.verbeterde de correcte handpositie met 100%
2.verbeterde de diepte van de borstcompressies en de plaatsing van de AED-pads ook aanzienlijk. Hoewel het borstcompressie-percentage verbeterde, bleef het in 45% van de gevallen sub-optimaal.

NA het volgen van de BLSD-cursus lieten de studenten zien dat ze aanzienlijk sneller begonnen met de reanimatie en het gebruik van de AED, wat minder dan de helft van de tijd in beslag nam dan vóór deze cursus.

De resultaten onderstrepen daarom de positieve impact van BLSD-training, die het rendement van T- CPR aanzienlijk verbetert, waardoor deze bijna optimaal wordt.

Daarom zijn bewustmakingscampagnes voor het verhogen van de bereidheid tot het volgen van BLSD-trainingen essentieel om de reanimatie door toeschouwers verder te verbeteren.

Ons eigen MFFA® Europe cursusaanbod op dit vlak betreft uiteraard niet alleen maar het reanimeren en aed gebruik, omdat wij vinden dat de eerste hulpverlener wel iets meer moet weten en kunnen dan dat alleen. Dit betreft de cursusinhoud voor het onafhanekleijke examen en certificatie tot Burgehulpverlener die ook erkend wordt door- en geregistreerd staat bij Hartslag NU.