Amber Brantsen breekt lans voor depressiviteit.

Kersverse Journaal presentatrice doet letterlijk en figuurlijk een boekje open over de uit eigen ervaring beleefde gevolgen van haar eenzaamheid in de vorm van anorexia en depressiviteit.


Voorwaar geen kleinigheid om als landelijke TV bekendheid zo eerlijk en oprecht hiervoor aandacht te vragen en een boek over te schrijven onder de titel : Uit Beeld ( sept. 2020).


Haar advies : “Vraag hulp. Zeg dat het niet goed gaat. Tegen wie dan ook”. Anorexia en depressiviteit zijn BHV/EHBO onderwerpen die eigenlijk amper aan bod komen tijdens dit soort cursussen, maar die toch net als geweldsmisdrijven en mishandeling echt wel thuis horen bij de E van Exposure uit de PHTLS – X-ABCDE methode. Fijn dat zij zich hier zo goed gedocumenteerd over kan uitlaten en ondanks die diepe dalen en eenzaamheid door de jaren heen, zich toch grotendeels op eigen kracht hier ook weer aan heeft weten te ontworstelen. Wij wensen haar uiteraard veel succes en zijn haar zeer erkentelijk voor haar lef en de openheid over haar persoonlijke lijdensweg en deze onderbelichte problematiek.